Privacy beleid

Jouw privacy is heel belangrijk voor mij. Daarom kun je op deze pagina de contouren lezen van het privacybeleid dat ik hanteer.

Met wie doe je zaken?

Met mij, Anke van den Burg. Je vindt mijn contactgegevens op de contactpagina.

Algemeen

Wanneer je toegang krijgt tot de website https://www.ankevandenburg.nl, verzamel ik bepaalde informatie over jouw bezoek.

Net als andere websites, maak ik gebruik van een standaardtechnologie genaamd ‘cookies’ (zie hieronder voor een toelichting) en server-logs om informatie over hoe mijn site wordt gebruikt te verzamelen. Informatie verzameld via cookies en server logs kunnen de datum en het tijdstip van de bezoeken, de bekeken pagina’s, de tijd doorgebracht op mijn website en de websites bezocht net voor en net na mijn eigen website, als ook een deel van jouw IP-adres bevatten.

Gebruik van Cookies

Een cookie is een klein tekstdocument, dat vaak een anonieme unieke identifier bevat. Wanneer je een website bezoekt, dan vraagt de server van die site jouw computer om toestemming om dit bestand op te slaan in een deel van jouw harde schijf dat speciaal voor cookies is aangewezen. Elke website kan zijn eigen cookie naar jouw browser zenden als de voorkeuren van jouw browser dat toestaan, maar (om jouw privacy te beschermen) staat jouw browser alleen de toegang toe tot de cookies die deze website reeds eerder naar jou stuurde en dus niet tot de cookies die door andere sites naar jou zijn verzonden.

De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van mijn website om het daarmee te kunnen verbeteren;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over mijn diensten en producten te optimaliseren;

De door mij verzamelde gegevens worden alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van mijn dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
Er zijn twee manieren om het gebruik van cookies te beïnvloeden:

 1. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen door middel van jouw browserinstelingen. Iedere moderne browser biedt de mogelijkheid deze zo in te stellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeer ik niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
 2. Wanneer je mijn website voor het eerst bezoekt krijg je de vraag of ik cookies mag plaatsen. Antwoord je ontkennend dan worden alleen functionele cookies die de website goed laten draaien en cookies voor analytische doelen die geanonimiseerde gegevens opslaan geplaatst. In dat geval blijft de basis functionaliteit van de website (grotendeels) in tact.Op dit moment maak ik niet gebruik van tracking pixels of cookies op deze website

IP-Adressen

IP-adressen worden elke keer dat je verbonden bent met het internet gebruikt door jouw computer. Jouw IP adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het internet en netwerken om jouw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch verzameld door mijn webserver als onderdeel van de demografische- en profielgegevens (ook wel bekend als “verkeersgegevens”), zodat gegevens (zoals de webpagina’s die je aanvraagt) naar jou kunnen worden verzonden.

Emailinformatie

Als je ervoor kiest om met mij via e-mail te corresponderen, kan ik de inhoud van jouw e-mailberichten bewaren samen met jouw e-mailadres en mijn antwoorden. Ik bied dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie als voor alle overige informatie die ik op andere wijze van je ontvang. Dit geldt eveneens wanneer jij je registreert voor mijn website, je aanmeldt via een van mijn formulieren of een aankoop doet op deze site. Voor verdere informatie zie het e-mail beleid hieronder.

Hoe gebruiken ik de informatie die jij mij verstrekt?

De hoofdregel is dat ik de verzamelde (persoonlijke) informatie gebruiken ten behoeve van het beheer van mijn activiteiten, het bieden van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere artikelen en diensten aan mijn klanten en potentiële klanten.

Ik zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over jou verzamelen wanneer je mijn site bezoekt, tenzij je ervoor kiest om dergelijke informatie aan mij te verstrekken. Noch zal deze informatie worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder toestemming van de gebruiker op het moment van het verzamelen.

Ik kan informatie openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is om dat te doen, met andere woorden, wanneer ik, in goed vertrouwen, geloof dat de wet dit vereist of voor de bescherming van mijn wettelijke rechten.

Welke gegevens leg ik vast?

Als je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief of informatie aanvraagt (download, E-book etc.):

 • voornaam
 • emailadres
 • telefoonnummer (optioneel)

Emailbeleid

Ik houd jouw e-mailadres vertrouwelijk. Ik verkoop, verhuur of lease deze gegevens niet aan derden, en ik zal jouw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan individuen, overheidsinstellingen, of bedrijven, tenzij ik strikt gedwongen ben dit te doen door de wet.

Ik zal jouw e-mail adres alleen gebruiken om jou (tijdig) informatie te verstrekken.

Ik zal de informatie die je via e-mail stuurt in overeenstemming met de toepasselijke wet behandelen en bewaren.

Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking en CAN-SPAM standaard

Ik houd mij aan nationale en internationale standaarden, zoals de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensverwerking en CAN-SPAM Act. Dat betekent dat alle emailverkeer verzonden door mij een duidelijke afzender bevat als ook hoe deze afzender te contacteren. Verder bevat alle email verkeer verzonden aan inschrijvers op maillijsten precieze instructies hoe uit te schrijven voor de maillijst, zodat je desgewenst geen informatie meer van mij ontvangt.

Keuze/Opt-Out

Mijn nieuwsbrieven en emails geven gebruikers de mogelijkheid om af te zien om verdere communicatie-uitingen te ontvangen (opt-out) door de uitschrijfinformatie aan het einde van een emailbericht te lezen.

Gebruikers die niet langer mijn nieuwsbrief of promotionele berichten willen ontvangen kunnen zich uitschrijven via de link in het emailbericht.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens

Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die ik van jou bewaar, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met mij opnemen via info@ankevandenburg.nl

Behalve als ik door een wettelijke verplichting gebonden ben jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zal ik uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

Gebruik van Externe Links

https://www.ankevandenburg.nl kan links naar andere websites bevatten. Ik kan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie op die websites niet beïnvloeden en derhalve ook niet garanderen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle copyrights, handelsmerken, patenten en andere intellectuel eigendomsrechten in en op mijn website en alle inhoud en software die aanwezig is op de site blijft eigendom van de licentiegevers. Het gebruik van mijn handelsnamen, handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

Je mag niet:

 • Materiaal van deze website herpubliceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Materiaal van deze website verkopen of verhuren.
 • Voor enig doel materiaal van deze website reproduceren, dupliceren, afgeleide producten creëren of anderzins exploiteren.
 • Enige inhoud (content) van deze website herdistribueren, inclusief distributie naar andere websites.

Acceptabel Gebruik

Je stemt in mijn website alleen voor wettelijke toegestane doeleinden te gebruiken op een wijze die geen inbreuk maakt op rechten, het gebruik van anderen beperkt of hindert of het genot van anderen vermindert. Verboden gedrag bevat intimiderend taalgebruik of het veroorzaken van angst of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen mijn website.

Je mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te sturen. Je mag de inhoud van mijn website niet gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte Toegang

Ik behoud het recht voor om in de toekomst de toegang tot delen (of de gehele) website te beperken. Als ik, op enig moment, je een gebruikersnaam en wachtwoord verstrek om toegang te krijgen tot beperkte gebieden van mijn website, moet je ervoor zorgen dat zowel jouw gebruikersnaam en wachtwoord geheim worden gehouden.

Hoe beschermen ik jouw informatie?

Email wordt door mij niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden vraag ik jou geen persoonlijke informatie via email te verstrekken. Je mag dit echter wel voor eigen risico doen. Een deel van de door jou verstrekte informatie kan via een veilige verbinding worden verstuurd. Deze is bekend onder de naam Secure Sockets Layer, afgekort SSL. Credit Card informatie en andere gevoelige informatie zal nooit via email worden verzonden.

Ik gebruiken software programma’s om samenvattende statistieken op te stellen, waarmee ik kan vaststellen welke aantallen bezoekers de verschillende onderdelen van deze website bezoeken, welke informatie het minst of meest interessant is, aan welke techische specificaties de website moet voldoen en welke onderdelen van het systeem prestatie- of andere probleemgebieden bevatten.
Op dit moment gebruik ik daarvoor Google Analytics. Deze software is zodanig ingericht dat alleen geanonimiseerde gegevens worden vastgelegd. Deze zijn dus niet naar een individu herleidbaar. De gegevens die Google Analytics verzamelt worden niet gedeeld met derde partijen.

Voor de beveiliging van de website en om er zeker van te zijn dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, hanteer ik software die mijn netwerkverkeer controleert. Daarmee identificeer ik ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden, te veranderen, of op andere wijze schade aan te brengen.

Ten behoeve van mijn bedrijfsvoering leg ik gegevens vast in informatiesystemen. Met de aanbieders van deze systemen heb ik zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomsten (data processing agreements) afgesloten om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Klachtrecht

Mocht je klachten hebben over hoe ikmet jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt mij dat zeer. Ik verzoek je vriendelijk allereerst contact met mij op te nemen via info@ankevandenburg.nl. Ik zal alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens.

Veranderingen van Beleid

Ik behouden het recht voor mijn privacy beleid op elke willekeurig moment aan te passen met of zonder aankondiging. Je kunt er echter van op aan dat wanneer het privacybeleid in de toekomst verandert, ik de door jouw verstrekte persoonlijke informatie zal behandelen in de geest van het huidige privacybeleid.

Ik ben toegewijd om mijn bedrijfsvoering in het licht van deze principes uit te voeren met als doel de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en handhaven.

Contact

Wanneer je vragen hebt over mijn privacybeleid of jouw omgang met deze website kun je mij bereiken via de contactpagina.